Archeologisch onderzoek afgerond

27 november 2020

Van 1999 tot 2008 vonden in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren ingrijpende archeologische opgravingen plaats. Het rijke en complexe bodemarchief van meer dan 2000 jaar kon op die manier onderzocht worden. De restanten kan je sinds 2018 bezoeken in het Teseum.

De resultaten van het onderzoek verschenen stapsgewijs sinds 2016 in vijf boekdelen. Ze gaan over het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren. Het vijfde en tevens laatste deel in deze reeks verscheen enkele weken geleden.


5 delen

  • Deel 1: is een catalogus van vondsten in metaal, glas, aardewerk, steen en organisch materiaal.
  • Deel 2: behandelt de studie van de vondsten.
  • Deel 3: is gewijd aan het onderzoek van de sporen en architectuurresten van de vroeg-Romeinse periode.
  • Deel 4: behandelt de laat-Romeinse en vroegmiddeleeuwse periode.
  • Deel 5: focust op de sporen en bouwkundige restanten van de Ottoons-romaanse en gotische fasen.

Deze boeken zijn verschenen in de reeks Relicta Monografieën van het Agentschap Onroerend Erfgoed (auteurs: Alain Vanderhoeven en Anton Ervynck). Ze vormen een ongekende bron aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in archeologie en de geschiedenis van Tongeren.


Waar downloaden of bestellen?

Je kan alle boeken gratis downloaden in het Open Archief van Agentschap Onroerend Erfgoed, via de links hierboven. Delen 1 en 2 kan je in boekvorm bestellen in het bestelloket. Delen 3 t.e.m. 5 zijn in boekvorm te verkrijgen bij drukkerij Peeters nv – Herent.