Belfortviering 20 jaar UNESCO

28 november 2019

Op 1 december 1999 werden 32 belforten uit Vlaanderen en Wallonië, waaronder de toren van de Tongerse basiliek, erkend als UNESCO Werelderfgoed. Enkele jaren later, in 2005, werden nog 23 belforten uit het noorden van Frankrijk en de toren van Gembloers aan de lijst toegevoegd. In totaal zijn nu dus 56 van deze bouwwerken als Werelderfgoed erkend. Een onderscheiding dat uitzonderlijk erfgoed te beurt valt.

Deze erkenning slaat niet alleen op het architecturale belang van deze bouwwerken, maar ook en niet in het minst op de symbolische waarde ervan in het kader van de geschiedenis van de mensheid.

De belforttorens hadden niet alleen een symbolisch maar ook een praktisch nut. Het waren uitkijkposten en alarmtorens en in geval van oorlog of onrust konden er belangrijke stedelijke documenten bewaard worden. Ondanks het feit dat het om burgerlijke bouwwerken gaat, zijn zes Vlaamse kerktorens die dezelfde functies hadden, in de lijst opgenomen. Het gaat om de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen, de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen, de Sint-Pieterskerk van Leuven, de Sint-Gumaruskerk van Tienen, de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw en de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren.

Een baken in het landschap

De toren is een baken in het landschap, van ver te zien wanneer je de stad nadert. Vandaag is hij weliswaar iets lager dan in het verleden. Dat komt doordat de oorspronkelijk spits en zijn opvolgers de verschillende branden die de stad en de toren teisterden, niet overleefden. Bij de restauratiecampagne van eind 19de eeuw werd een ontwerp gemaakt voor een nieuwe neogotische spits. Door gebrek aan financiële middelen werd deze uiteindelijk niet gerealiseerd, zodat de toren zijn intussen vertrouwde afgeknotte uitzicht heeft en de hoogte ervan beperkt is tot ca. 55 meter.

Zondag 1 december: lezing en beiaardspel

Wil je meer weten over de geschiedenis en toekomst van de toren?
Dan ben je op zondag 1 december om 15u30 welkom in de basiliek voor een lezing van stadsarchivaris Steven Vandewal en architect Chris van Brussel. Na afloop, omstreeks 16u30, verzorgt de stadsbeiaardier Mathieu Lenaers een beiaardrecital.