C14 datering Christusbeeld

25 juni 2019

Met de subsidie van de stad Tongeren heeft het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (KLGOG) een grondig technisch onderzoek laten uitvoeren op het Christusbeeld. Dit beeld hangt in het zuidportaal van de basiliek.

De opdracht werd toevertrouwd aan het KIK, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. In december 2018 werden er houtstalen genomen van de achterkant van het beeld. De resultaten van de C14 datering slaan alleen op de stukjes hout die zijn onderzocht.

Dit maakt het mogelijk om het beeld te situeren in de Ottoonse periode. Deze naamgeving is te danken aan de eerste keizer Otto I (936-973) van het Heilig Roomse Rijk. Tijdens de archeologische opgravingen onder de basiliek zijn er restanten van een Ottoonse, vroeg-romaanse kerk (10de eeuw) teruggevonden. Met de stichting van het kapittel lijkt het erop dat het Tongeren in die tijd voor de wind ging.

Het gepolychromeerde beeld is gemaakt van populierenhout. De Christus die we zien is een menselijke figuur. Dagelijks passeren vele Tongenaren in het zuidportaal om zijn voeten aan te raken.

De resultaten van de analyse en datering van het KIK en een kunsthistorische beschrijving door Frits Berckmans zijn opgenomen in het tijdschrift ‘Tongerse Annalen – editie juni 2019’.

Wil je deze artikels graag raadplegen? Het tijdschrift is te verkrijgen via www.klgog.be of via Standaard Boekhandel in Tongeren.

foto: Chris van Brussel