Erfgoed Tongeren - Teseum

Erfgoed Tongeren

De dienst Erfgoed van Tongeren staat in voor de uitbating van het Teseum en voor diverse erfgoedprojecten. Deze dienst is opgericht in 2002 en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen en/of ideeën over het rijke culturele erfgoed van Tongeren.

Haar missie

 • zorg dragen voor het erfgoed van de stad Tongeren door te werken aan de inventarisatie, de ontsluiting en de instandhouding van het lokale erfgoed.
 • op een publieksgerichte en laagdrempelige wijze bewoners en bezoeker van de stad kennis laten maken met de rijkdom van het erfgoed in al haar facetten.
 • de motor zijn van de uitvoer van het erfgoedbeleid en de samenwerking tussen de verschillende actoren te bevorderen en coördineren.
 • de verschillende actoren betrekken bij het ontwikkelen en het voeren van een gemeenschappelijk en positief erfgoedbeleid.
 • erfgoed een plaats geven in het dagelijkse leven van de bevolking.

Projecten

We geven graag een overzicht van enkele gerealiseerde projecten:

 • Publicatiereeks WOII ‘Tongeren en Tongenaren in oorlogstijd’
  deel 1: ‘De oorlogsvoorbereiding en de Duitse inval 1939 – 1940’
  deel 2: ‘Een bezette stad 1940 – 1944’
  deel 3: ‘De Bevrijding’
 • Projecten WOI
  tentoonstelling ‘Een kleine stad in een Groote Oorlog’
  publicaties ‘Een cruciaal slagveld’ en ‘Van Moerenpoort tot Menenpoort’
  leesboekje voor kinderen van 9-12 jaar ‘Oorlog in Tongeren, veertien-achttien’
 • Plaatsing van infozuilen over het kenmerkend erfgoed in de Tongerse dorpen: Nerem, Vreren, Mal, Sluizen en ‘s Herenelderen
 • Ontsluiting van het museum van de Moerenpoort en de ontwikkeling van een spelletjes- en geurenparcours ‘Een poort naar vroeger’
 • Ontwikkeling van de Mijlpaalroute: 3 erfgoedwandelingen in en om Tongeren
 • Publicatie over justitie in Tongeren: ‘Het Gerèch’
 • Publicatie over het Tongers culinair erfgoed ‘Een hapje eetcultuur’
 • Jaarlijkse organisatie van Erfgoeddag i.s.m. Faro
 • Begeleiding van erfgoedverenigingen en -projecten d.m.v. subsidiedossiers
 • Uitgave van een erfgoed-toeristische pocketgids ‘Tongeren Anders Beleven’
 • Reizend beeldverhaal ‘De Grote Brand van Tongeren in 1677’

Contact

E-mail: erfgoedcel@stadtongeren.be
T + 32 12 80 00 88