Privacy

Privacyverklaring “Informatieveiligheid” Stad Tongeren

De door u verstrekte gegevens in formulieren, digitale aanvragen, inschrijvingen,… zullen door het Teseum van de stad Tongeren worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor dit doeleinde.

Voor meer info en voor de uitvoering van uw rechten verwijzen wij u door naar onze privacyverklaring:

30_06_2020_informatieveiligheid_en_privacyverklaring